Euston to St Pancras International

Exit station type Entry station type time
Euston NR St. Pancras International NR 30
St. Pancras International NR Euston NR 40